40 rocznica podniesienia bandery na statku „Dar Młodzieży”

4 lipca 2022 roku minęła 40 rocznica podniesienia bandery na statku „Dar Młodzieży”.
Rocznica ta miała duże znaczenie, wszak Fundacja została powołana dla wsparcia eksploatacji „Daru Młodzieży”, a w pierwotna nazwa zawierała: „…Wsparcia Daru Młodzieży”. Wspomaganie eksploatacji „Daru Młodzieży” było inspiracją powołania Fundacji, szczególnie pomoc w przygotowaniu jego rejsu dookoła świata, Rejsu Niepodległości. Niestety po chwilowej fascynacji pomysłem Akademia Morska nie była zainteresowana współpracą w tym zakresie, a po przekształceniu w Uniwersytet Morski nic się nie zmieniło i tak jest do dzisiaj.

Jednak postawiliśmy sobie zadanie by w szczególny sposób uhonorować 40-lecie podniesienia bandery na „Darze Młodzieży”. Na 40-lecie największym bo trwającym blisko rok przedsięwzięciem było wykonanie 100 mini modeli „Daru Młodzieży” zamkniętych w przeźroczystej obudowie. Modele miały być wykonane we współpracy z Uniwersytetem Morskim, ale po wstępnej akceptacji, gdy modele były prawie gotowe, Uniwersytet Morski zrezygnował ze współpracy nie wyraził zainteresowania ich nabyciem.

Ponadto zostały zaprojektowane i wykonane dwa medale okolicznościowe o średnicy 7 cm, jeden na zamówienie Uniwersytetu Morskiego i jeden medal Fundacji.

Dodatkowo na koszt Fundacji zostały wydane:
  • okolicznościowe kartki pocztowe z „Darem Młodzieży”;
  • bloczki okolicznościowych znaczków pocztowych z „Darem Młodzieży”;
  • okolicznościowy datownik, którym były stemplowane przesyłki na poczcie, w dniach od 15 czerwca do 15 lipca, a największą popularnością cieszyło się stemplowanie przesyłek w rocznicę podniesienia bandery, czyli 4 lipca.

Tymi wydaniami Uniwersytet Morski też nie był zainteresowany.
Piękne zdjęcia „Daru Młodzieży” zamieszczone na kartce i znaczkach użyczył nam Tomasz Degórski. Wszystkie te elementy można nadal nabyć, szczegóły w zakładce Oferta.

Kulminacją obchodów 40-lecia było być wykonanie i zamontowanie na Nabrzeżu Pomorskim, w miejscu cumowania „Daru Młodzieży” ufundowanej przez Fundację pamiątkowej płyty granitowej. Planowaliśmy jej odsłonięcie 4 lipca, mimo że uwagi na rozkład rejsów statku nie byłoby go w dniu rocznicy. Uniwersytet Morski początkowo nie był zainteresowany tym przedsięwzięciem, jednak w ostatniej chwili podjęto decyzję, że 30 czerwca zostanie zorganizowane uroczyste „rocznicowe” podniesienie bandery na „Darze Młodzieży’ i otrzymaliśmy sugestię by w tym dniu uroczyście odsłonić tę tablicę w obecności statku. Udało nam się szybko wygrawerować dodatkowo na niej logo Uniwersytetu Morskiego. Może to był błąd, gdyż w oficjalnej informacji podczas obchodów 40-lecia „Daru Młodzieży” na auli Uniwersytetu Morskiego Dyrektor Działu Armatorskiego UMG poinformował, że zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa, ale nie wspomniał, że to z inicjatywy i na koszt naszej Fundacji. Później na stronie Uniwersytetu Morskiego również opisując odsłonięcie tablicy nie wspomniano, że to pomysł fundacji, która pokryła wszystkie koszty, tak jak poprzednich trzech płyt pamiątkowych związanych ze szkolnictwem morskim. Po naszej interwencji Kierownik Biura promocji i Komunikacji obiecał uzupełnić wpis na stronie internetowej UMG. Niestety na obietnicy się skończyło. No cóż, zawsze łatwiej pochwalić  się czyjąś zasługą jako swoim sukcesem, bo to ani pomysłu, ani wysiłku własnego nie trzeba, ani nie ponosi się kosztów.

Trzeba jednak przyznać, że Komendant „Daru Młodzieży”, kpt. ż. w. Rafał Szymański przygotował spektakularny sposób odsłonięcia tej tablicy. Na tablicy została w specjalny sposób ułożona lina, która stopniowo odsłaniała tablicę gdy była wciągana przez bulaj do wnętrza statku.

Po tych uroczystościach „Dar Młodzieży” wypłynął w kolejny rejs z kadetami.
Ponadto w ramach obchodów rocznicowych Fundacja dokona renowacji i wymiany obudowy ochronnej jedynego stalowego modelu „Daru Młodzieży” wykonanego przed powstaniem statku, a następnie poddanego remontowi na koszt założyciela Fundacji i następnie podarowanego Uczelni podczas obchodów 90-lecia szkolnictwa morskiego.

error: Content is protected !!